Testa dig

Ju tidigare en hivinfektion upptäcks, desto tidigare kan behandlingen påbörjas och skadan på immunsystemet minimeras. Att tidigt få veta om man har hiv är därför viktigt, både för att kunna få tillgång till behandling och för att minska risken att överföra viruset till andra.

Alla har rätt att testa sig för hiv utan att ge någon närmare förklaring till varför man vill testa sig. Den som vill testa sig har också rätt att vara anonym. Hivtestet är gratis, enligt smittskyddslagen.

 

 

Om du misstänker att du har utsatts för en smittrisk ska du testa dig så snart som möjligt. En tidig kontakt ger också möjlighet att ställa frågor och få viktig information. Vänd dig till en vårdcentral, STI-mottagning, ungdomsmottagning (åldersgränsen är olika beroende på var du bor), eller en checkpoint eller mottagning med test med snabbsvar som drivs av frivilligorganisation. Närmaste mottagning hittar du på 1177Vårdguiden.

Uppdaterad: 2019-11-19

Hellre en gång för mycket

Alla har rätt att testa sig för hiv utan att ge någon närmare förklaring. Den som vill testa sig har också rätt att vara anonym. Hivtestet är alltid gratis.

Hiv och smittspårning

När en hivinfektion upptäcks gör vården alltid en så kallad smittspårning. Man måste då berätta vem man tror att man kan ha fått hiv av. Man måste också berätta vilka man kan ha överfört infektionen till innan man kände till att man hade hiv. Dessa personer blir då kontaktade så att de också kan bli testade och erbjudas behandling om det skulle visa sig att de har hiv. De personer som kontaktas får däremot inte veta vem som har uppgivit deras namn eftersom sjukvårdssekretess gäller.

För att minska risken att hiv förs vidare får den som har fått en hivdiagnos individuellt utformade förhållningsregler av sin behandlande läkare. Smittskyddsläkarföreningen har på sin webbplats sammanställt vilka regler och råd som är aktuella att ge vid hivinfektion. Här finns ett informationsblad med förhållningsregler för personer som har hiv och ett för de personer som har välbehandlad hiv.

Uppdaterad: 2019-11-19