Testa dig

Ju tidigare en hivinfektion upptäcks, desto tidigare kan behandlingen påbörjas och skadan på immunförsvar minimeras. Att tidigt få veta om man har hiv är därför viktigt, både för att kunna få tillgång till behandling och för att minska risken att överföra viruset till andra. Alla har rätt att testa sig för hiv utan att ge någon närmare förklaring. Den som vill testa sig har också rätt att vara anonym. Hivtestet är alltid gratis, enligt smittskyddslagen.

 

 

Om du misstänker att du har utsatts för en smittrisk ska du testa dig så snart som möjligt. En tidig kontakt ger också möjlighet att ställa frågor och få viktig information. Vänd dig till en vårdcentral, STI-mottagning eller ungdomsmottagning (åldersgränsen är olika beroende på var du bor). Närmaste mottagning hittar du på 1177Vårdguiden.

Hellre en gång för mycket

Alla har rätt att testa sig för hiv utan att ge någon närmare förklaring. Den som vill testa sig har också rätt att vara anonym. Hivtestet är alltid gratis.

Hiv och smittspårning

När en hivinfektion upptäcks gör vården alltid en smittspårning. Man måste då berätta vem man tror att man kan ha fått hiv av. Oftast uppger man de partner man haft senaste året, eftersom det kan vara svårt att avgöra när och av vem man har fått hiv. Man måste också berätta vilka man kan ha överfört sjukdomen till innan man kände till att man var smittad. Dessa personer blir då kontaktade så att de kan bli testade och erbjudas behandling om de skulle vara smittade. De får däremot inte veta vem som uppgivit deras namn eftersom sjukvårdssekretess gäller.

För att minska risken att viruset förs vidare får den som har fått hiv också individuellt utformade förhållningsregler av sin behandlande läkare. Smittskyddsläkarföreningen har på sin webbplats sammanställt vilka regler och råd som är aktuella att ge vid hivinfektion.