ORGANISATIONER OCH ANDRA BRA KONTAKTER

I Sverige finns flera organisationer och föreningar som företräder eller vänder sig till enskilda och grupper av personer som lever med hiv. Här finner du en kort beskrivning och kontaktuppgifter till dem som får statligt stöd. Längst ner hittar du andra användbara webbtips.

Noaks Ark

Har du frågor om hiv ska du vända dig till Noaks Ark. Hit kommer människor som lever med hiv för att träffa andra i samma situation, få råd och stöd eller bara ta del av gemenskapen. Noaks Ark informerar om hiv och utbildar yrkesverksamma såväl som privatpersoner. Noaks Ark finns på tio orter och erbjuder hivtestning med snabbsvar på fem av dem.

Hiv-Sverige

Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som arbetar för att skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv tillsammans med medlemsorganisationerna Posithiva Gruppen/Syd/Väst/Mitt, Convictus och Kvinnocirkeln Sverige.

Posithiva Gruppen

Posithiva Gruppen (PG) är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden kamrat- och stödförening med syfte att samla hivpositiva män som har sex med män (MSM) till utbildning, kontakt och psykosocial verksamhet.

Kvinnocirkeln Sverige

Stödföreningen Kvinnocirkeln Sverige riktar sig till alla kvinnor som lever med hiv i Sverige.

Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen

Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen är en rikstäckande organisation med syfte att samla personer med utländsk bakgrund med erfarenhet av bland annat hiv. Organisationen erbjuder kontakt, information, utbildning, kamratligt umgänge och stödverksamhet.

RFSL

RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden organisation som arbetar med att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Hiv och sexuellt överförda infektioner är ett av organisationens nyckelområden. RFSU driver också en klinik i Stockholm som erbjuder test för könssjukdomar och stöd vid sexuellt relaterade frågeställningar.

Somaliska hälsoteamet

Somaliska Hälsoteamet är en medlemsorganisation som arbetar med förebyggande hälsovårdsarbete bland somalier i Sverige. Hivprevention är en viktig del av verksamheten. Målet är att informera om hälsofrågor och påverka beteenden som främjar god hälsa.

Föreningen Gaycamp

Föreningen Gaycamp är en ideell frivilligorganisation som vänder sig till män som har sex med män (MSM). Föreningen arbetar för att motverka hiv och främja kontakter mellan MSM i hela landet och i alla åldrar, bland annat genom att erbjuda sommarläger.

RIFFI

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor (RIFFI) engagerar sig i invandrar- och flyktingkvinnors frågor i Sverige och globalt, samt verkar för att underlätta integrationen i det nya landet.

Riksförbundet Blödarsjuka i Sverige

Patientorganisationen Riksförbundet Blödarsjuka i Sverige arbetar med att tillvarata blödarsjukas intressen i samhället. Varje år arrangerar förbundet aktiviteter för de medlemmar som lever med hiv och/eller hepatit C.

Riksföreningen Hepatit C

Riksföreningen Hepatit C är en ideell patientorganisation som arbetar med att samla personer som har eller har haft hepatit C-virus eller deras anhöriga samt tillvarata deras intressen.

Kärleksakuten

Kärleksakuten är en sexualupplysningsverksamhet av studenter inom exempelvis medicin och vårdvetenskap.

#HIVIDAG