Historik

Att leva med hiv har förändrats över tid. Medicinska framsteg och allt effektivare hiv-mediciner har gjort att hiv har blivit en kronisk sjukdom.

Hiv upptäcktes i USA 1981

Det vi idag känner till som hiv och aids upptäcktes i USA 1981, men kom till USA redan under senare hälften av 1960-talet. Upptäckten gjordes efter att flera män, som hade sex med män, hade drabbats av ovanliga sjukdomar till följd av ett försvagat immunsystem. Under de kommande åren blev det tydligt att viruset spreds sexuellt mellan män och kvinnor likaväl som mellan män, samt via injektionsverktyg, blodtransfusioner, graviditet och förlossning.

Epidemin fick namnet aids

Hösten 1982 började sjukdomstillståndet att kallas för aids. Till skillnad från de flesta tidigare kända former av immunbrist, var den här inte medfödd. Immunbristen innebar att patienternas immunsystem fungerade allt sämre och skapade en mottaglighet för olika typer av infektioner och tumörsjukdomar.

Upptäckten av hivviruset

Hiv, som står för humant immunbristvirus, isolerades och upptäcktes år 1983 av virologerna Luc Montagnier, Francoise Barré-Sinoussi och den mexikanske biomedicinaren Robert Gallo. De ansåg att viruset hörde till en typ av virus som tidigare endast var känd för att orsaka sjukdom hos djur, exempelvis apor, men inte hos människor. År 2008 belönades Luc Montagnier och Francoise Barré-Sinoussi med Nobelpriset i medicin för sin upptäckt.

Uppdaterad: 2019-11-19