Hiv igår och idag

Att leva med hiv innebär något helt annat idag än det gjorde igår, tack vare stora medicinska framsteg. Ett besked om att man har hiv betyder inte längre att man automatiskt kommer att utveckla aids. Behandlingen botar inte hivinfektionen men förhindrar effektivt sjukdomsutvecklingen, om den sätts in i tid. Viruset försvinner inte men mängden hivvirus i blodet kan bli så liten så att viruset inte längre är mätbart.

Hiv upptäcktes i USA 1981

Det vi idag känner som hiv och aids upptäcktes i USA 1981, men kom troligen dit redan i slutet av 1960-talet. Upptäckten gjordes efter att flera män hade fått ett försvagat immunförsvar och därför drabbats av ovanliga sjukdomar. Redan från början fanns mycket som talade för att det handlade om en epidemi som orsakats av ett nytt smittämne. De flesta av patienterna var homosexuella eller bisexuella män, men tidigt fanns också patienter som hade använt droger intravenöst, som hade fått blodtransfusioner eller som hade fått mediciner för blödarsjuka. Bland patienterna fanns också både män och kvinnor som inte tillhörde någon av dessa grupper eller som hade varit sexpartner till någon i dessa grupper. Under de kommande åren blev det tydligt att smittämnet spreds mellan män och kvinnor likaväl som mellan män.

Epidemin fick namnet aids

Hösten 1982 började sjukdomstillståndet kallas för Acquired Immunodeficiency Syndrome, eller på svenska: förvärvat immunbristsyndrom. Till skillnad från de flesta tidigare kända former av immunbrist, var den här inte medfödd. Immunbristen innebar att patienternas immunförsvar fungerade allt sämre och gjorde dem skyddslösa mot olika typer av infektioner och olika tumörsjukdomar. I dagligt tal började förkortningen aids att användas för tillståndet.

Upptäckten av hivviruset gav Nobelpris

Hiv, som står för humant immunbristvirus, isolerades 1983 av den franske virologen Luc Montagnier och den mexikanske biomedicinaren Robert Gallo. De ansåg att viruset hörde till en typ som tidigare endast var känd för att orsaka sjukdom hos djur, exempelvis apor, men inte hos människor. År 2008 belönades Luc Montagnier och Francoise Barré-Sinoussi med Nobelpriset i medicin för sin upptäckt.

I Sverige lever nästan 7 000 personer med hiv

Globalt har över 30 miljoner människor avlidit i aids och för närvarande lever 30-35 miljoner med hiv. Värst drabbat är Afrika söder om Sahara. I Sverige lever omkring 7 000 personer med hiv, och ungefär 400-500 nya fall rapporteras varje år. Mer än hälften av dem har fått hivinfektionen innan de immigrerat till Sverige.

Ingen epidemi i Sverige

Antalet rapporterade fall av hiv i Sverige har legat på ungefär samma nivå under de senaste tio åren. Variationerna mellan enskilda år beror framför allt på antalet rapporterade fall bland migranter som bär på hiv redan när de kommer till Sverige. När det kommer många migranter till Sverige från länder där hiv är vanligt förekommande, upptäcks fler fall. 

Goda förutsättningar i Sverige

Under den senaste femårsperioden har antalet personer som fått sin hivinfektion i Sverige minskat. Det beror troligen på att den största andelen (95 procent) av alla personer som lever med hiv i Sverige får behandling, vilket radikalt minskar risken att överföra viruset till andra. Att så många står på hivbehandling innebär att vi har goda förutsättningar att inte sprida infektionen vidare i Sverige.

Stor skillnad tack vare hivmedicinerna

I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och gör att smittsamheten blir mycket låg. Det innebär att den förväntade livslängden hos den som har hiv är jämförbar med den hos en person som inte bär på hivviruset. Medicineringen innebär också att man kan få barn som inte föds med hiv.