Vanliga frågor och funderingar

Vad betyder förkortningen hiv?

Svar: Humant immunbristvirus. Hiv är ett virus som angriper immunsystemet.

Hur får man hiv?

Svar: Hiv överförs via kroppsvätskor som blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk samt via slemhinnor. Det kan ske genom oskyddade samlag eller via blod om du delar spruta eller nål. Det kan också ske mellan mor och barn i samband med graviditet och förlossning. Vanliga sociala kontakter, kyssar, hångel och smek överför inte hiv. Insekter överför inte heller hiv.

Vad är skillnaden mellan hiv och aids?

Svar: Hiv är ett virus som kan leda till tillståndet aids. Aids är ett samlingsnamn för de olika sjukdomar, till exempel infektioner och tumörer, som man kan få om hiv inte behandlas. Men den behandling som finns idag gör att hiv inte behöver leda till aids.

När är risken som störst?

Svar: Risken att hivviruset förs vidare är som störst under den första tiden efter att en person fått det. Då är virusmängden i blodet väldigt hög, samtidigt som den som fått hiv oftast inte vet om sin infektion. Om hivinfektionen förblir obehandlad stiger virusmängderna igen till höga nivåer och smittsamheten ökar när immunsystemet sviktar.

Vilka är symtomen på hiv?

Svar: Det är långt ifrån alla som får några tidiga symtom, men då handlar det oftast om halsont, feber och hudutslag. Flera år senare kan man få symtom som bältros, svamp i underlivet eller hudförändringar. I ett sent skede får man mer allvarliga infektioner, till exempel svårbehandlad lunginflammation och tumörer. Då har man utvecklat sjukdomstillståndet aids.

Hur vet man att man har hiv?

Svar: Genom att göra ett hivtest. Hiv behöver inte ge några symtom alls men kan ge symtom som liknar andra vanliga infektioner. Man testar för hiv genom att lämna ett blodprov.

När ska man testa sig?

Svar: Det är alltid bra att göra ett hivtest om man upplever att man utsatt sig för en risksituation och känner sig osäker på om man har hiv eller inte. Man behöver inte berätta varför man vill testa sig och man får vara anonym om man vill. I Sverige är det gratis att testa sig för hiv och det kan man exempelvis göra på en vårdcentral eller ungdomsmottagning. Man kan också testa sig på specialistmottagningar, som exempelvis hud- och könsmottagningar eller infektionsmottagningar.

Varför är det bra att få behandling tidigt?

Svar: Ju tidigare man får behandling, desto mindre blir skadan på immunförsvaret. Då behöver man inte drabbas av komplikationer och utveckla aids. Man minskar också risken att överföra virus till andra.

Vad innebär dagens behandling av hiv?

Svar: En välfungerande behandling gör att virusnivåerna sjunker till praktiskt taget noll och immunförsvaret kan fungera som det ska. Då får man inte aids utan man kan leva ett långt liv. Hiv kan då betraktas som en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling. I Sverige är den behandlingen kostnadsfri.

Är det säkert att ha sex med någon som har hiv?

Svar: Ja, om personen har en välfungerande behandling. Då är risken att hiv ska överföras mycket låg eller minimal. I Sverige finns inget känt fall där en person med välfungerande behandling har överfört hivinfektionen till någon annan. Däremot är risken som störst hos en person som nyligen fått hiv och inte vet om sin infektion. Med kondom blir sex alltid säkrare. Då minskar risken också för att få andra sexuellt överförda infektioner eller att bli oönskat gravid.

Hur minskar man risken att hiv överförs till barnet vid graviditet?

Svar: Alla gravida erbjuds hivtest. De som bär på hiv får behandling så att viruset inte överförs till barnet under graviditeten och förlossningen. Kvinnan ska också avstå från att amma. Då minskar risken för att infektionen förs över till barnet till mindre än 0,5 procent. Att hiv överförs från mor till barn är mycket ovanligt i Sverige.

Påverkas livslängden av en hivinfektion som är behandlad?

Svar: Nej, om behandlingen är välinställd är den förväntade livslängden hos den som lever med hiv jämförbar med livslängden hos den som inte har hiv.

Hur många människor lever med hiv i världen?

Svar: Ungefär 35 miljoner. Alla personer som lever med hiv har inte samma rättigheter och möjligheter till vård. Hiv kan få dramatiska konsekvenser för individer och samhällen. Att leva med hiv är olika på olika håll i världen. Det skiljer sig också från person till person.

När kommer vaccin mot hiv?

Svar: Flera vaccinstudier pågår men det finns i dagsläget inget vaccin som visat sig vara särskilt effektivt.

Vad utrycker symbolen röda bandet?

Svar: Röda bandet, eller Red ribbon, är sedan 1991 en universell symbol för medvetenhet och stöd för dem som lever med hiv.

Vad är World Aids Day?

Svar: Världsaidsdagen, WAD (World AIDS Day) infaller den 1 december. Den dagen samlas människor över stora delar av världen till minne av alla som avlidit av aids, och för att uttrycka sitt stöd för alla de miljoner människor runt om i världen som lever med hiv i dag.

Fler som kan svara på frågor

Har du fler frågor? Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök www.1177.se för mer fakta om hiv och hälsa.