Vanliga frågor och funderingar

Vad betyder förkortningen hiv?

Svar: Humant immunbristvirus. Hiv är ett virus som angriper immunsystemet.

Hur får man hiv?

Svar: Hiv överförs via kroppsvätskor som blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk samt via slemhinnor. Det kan ske genom oskyddade samlag eller via blod om du delar parafernalia, såsom spruta eller nål. Det kan också ske mellan mor och barn i samband med graviditet och förlossning. Sannolikheten för att hiv överförs är högre i början eller i slutet av infektionen, i samband med att virusnivåerna är högre. Har en person välbehandlad hiv överförs inte hiv vid sex och risken minskar vid andra överföringsvägar.

Vad är skillnaden mellan hiv och aids?

Svar: Hiv är ett virus som kan leda till sjukdomstillståndet aids. Aids är ett samlingsnamn för de olika sjukdomar, till exempel infektioner och tumörer, som man kan få om hiv inte behandlas och immunsystemet därför sviktar. Den behandling som finns idag gör att hiv inte leder till aids om behandlingen sätts in i tid, och att aids i de allra flesta fall kan hävas hos personer som tidigare i sjukdomsförloppet inte haft behandling. Även med behandling kvarstår dock hiv som en kronisk sjukdom eftersom hivinfektionen inte kan botas.

När är risken som störst för att hiv överförs?

Svar: Risken att hivviruset förs vidare är som störst under den första tiden efter att en person fått hiv. Då är virusmängden i blodet väldigt hög, samtidigt som den som har fått hiv oftast inte vet om att den har hiv. Om hivinfektionen förblir obehandlad stiger virusmängderna återigen till höga nivåer och smittsamheten ökar när immunsystemet sviktar.

Vilka är symtomen på hiv?

Svar: Det är långt ifrån alla som får några tidiga symtom. De personer som får en så kallad primärinfektion får oftast halsont, feber och hudutslag någon eller några veckor efter att de har fått hiv. Flera år senare, vid obehandlad hiv och när immunsystemet är påverkat, ger infektionen symtom som bältros, svamp i underlivet eller hudförändringar. I ett sent skede utan behandling uppstår mer allvarliga infektioner, till exempel svårbehandlad lunginflammation och tumörer. Då har personen utvecklat sjukdomstillståndet aids.

Hur vet man att man har hiv?

Svar: Genom att göra ett hivtest. Hiv behöver inte ge några symtom alls, förrän efter lång tid i samband med aidsrelaterade sjukdomar. Därför behövs ett hivtest för att veta om sin hivstatus. Man testar sig för hiv genom att lämna ett blodprov på en testmottagning eller genom test med snabbsvar.

När ska man testa sig?

Svar: Det är alltid bra att göra ett hivtest om man upplever att man har varit med om en situation då hiv kan ha överförts eller om man känner sig osäker kring sin hivstatus. Man behöver inte berätta för vården varför man vill testa sig och man får vara anonym vid testningen om man vill. I Sverige är det gratis att testa sig för hiv. Hivtest utförs på vårdcentral, ungdomsmottagning eller specialistmottagningar, som exempelvis hud- och könsmottagningar eller infektionsmottagningar, eller genom test med snabbsvar på olika checkpoints eller mottagningar som drivs av frivilligorganisationer.

Varför är det bra att få behandling tidigt?

Svar: Ju tidigare behandling, desto mindre blir skadan på immunsystemet och därmed förebyggs komplikationer och aids från att utvecklas. Risken att överföra hiv till andra personer minskar också vid hivmediciner.

Vad innebär dagens behandling av hiv?

Svar: En välfungerande behandling gör att virusnivåerna sjunker till omätbara nivåer. Det gör att immunsystemet kan fungera som det ska. Då utvecklas inte aids. Istället kan man leva ett långt liv med hiv. Med hivmedicinerna kan hiv betraktas som en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling. I Sverige är den behandlingen kostnadsfri.

Är det säkert att ha sex med någon som har hiv?

Svar: Ja, om personen har välbehandlad hiv, det vill säga en välfungerande behandling. Det är den behandlande läkaren som gör bedömningen och anpassar förhållningsreglerna. Det kan innebära att den som har välbehandlad hiv inte behöver berätta att den har hiv för sexpartners eller använda kondom vid samlag. Kondom rekommenderas dock, för att minska risken för att få andra sexuellt överförda infektioner eller att bli oönskat gravid. Däremot är risken som störst att överföra hiv sexuellt hos en person som nyligen har fått hiv och inte känner till sin hivinfektion och därför inte går på behandling.

Kondom rekommenderas för att minska risken för att få andra sexuellt överförda infektioner eller för att bli oönskat gravid.

Risken att överföra hiv sexuellt är som störst hos en person som nyligen har fått hiv och inte känner till sin hivinfektion och därför inte går på behandling, eller om en person har obehandlad hiv.

Hur minskar man risken att hiv överförs till barnet vid graviditet?

Svar: Alla gravida erbjuds hivtest. Den som bär på hiv får behandling så att viruset inte överförs till barnet under graviditeten och förlossningen. Personen ska också avstå från att amma eftersom hiv kan överföras via bröstmjölk. Att hiv överförs från mor till barn är mycket ovanligt i Sverige, men kan ske i de fall där hiv upptäcks mycket sent i graviditeten.

Påverkas livslängden av en hivinfektion som är behandlad?

Svar: Nej, om hiv är välbehandlad är den förväntade livslängden hos den som lever med hiv jämförbar med livslängden hos den som inte har hiv.

Hur många människor lever med hiv i världen?

Svar: Ungefär 38 miljoner. Alla personer som lever med hiv har inte samma rättigheter och möjligheter till vård. Att leva med hiv skiljer sig åt mellan olika delar av världen eftersom förutsättningarna till exempelvis vård och mediciner skiljer sig åt. Detta påverkar livsvillkor och livskvalitet för en person med hiv. Hiv kan fortfarande få dramatiska konsekvenser för individer och samhällen.

När kommer vaccin mot hiv?

Svar: Flera vaccinstudier pågår men det finns i dagsläget inget vaccin som visat sig vara särskilt effektivt.

Vad är PrEP för något?

Svar: PrEP står för Pre Expositions Profylax, det vill säga förebyggande behandling. PrEP är en medicin som man kan ta för att undvika att få hiv. PrEP rekommenderas till personer som har kraftigt ökad risk att få hiv. I Sverige bedömer man främst att det är personer som har ett riskfyllt sexliv inom gruppen män som har sex med män (MSM) och där andra förebyggande åtgärder är otillräckliga. PrEP skyddar inte mot någon annan sexuellt överförbar infektion. För att undvika dessa måste man använda kondom. Man kan inte få hiv av en person som har välbehandlad hiv. Där är användning av PrEP överflödig. För att få PrEP måste man prata med en läkare. Om läkaren bedömer att man kan få PrEP måste man gå på återbesök för att testa sig för sexuellt överförbara infektioner och för att se om kroppen tål läkemedlet.

Vad uttrycker symbolen röda bandet?

Svar: Röda bandet, eller Red ribbon, började användas redan på 1980-talet och är sedan 1991 en global symbol för medvetenhet, stöd och solidaritet med dem som lever med hiv.

Vad är World Aids Day?

Svar: Världsaidsdagen, WAD (World AIDS Day) infaller den 1 december. Den dagen samlas människor över stora delar av världen till minne av alla som avlidit av aids, och för att uttrycka sitt stöd för alla de miljoner människor runt om i världen som lever med hiv i dag.

Fler som kan svara på frågor

Har du fler frågor? Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök www.1177.se för mer fakta om hiv och hälsa.

Sidan är uppdaterad: 2019-11-19