Om hiv

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för över 30 år sedan. Här kan du läsa mer om dagens behandling av hiv och hur den påverkar smittsamheten och livet för personer som lever med hiv. Att leva med hiv idag är inte som igår.

Hiv står för humant immunbristvirus. Det är ett virus som förstör immunförsvaret så att kroppen inte längre kan skydda sig mot vissa sjukdomar. Om man inte får behandling utvecklar man så småningom det livshotande sjukdomstillståndet aids. Med en välfungerande behandling kan man däremot leva lika länge som den som inte har hiv.

Så här överförs hiv

Hiv är ett virus som kan infektera vem som helst. Hiv kan överföras via sexuella kontakter och genom blod – alltså vid oskyddade vaginala, anala och orala samlag eller vid graviditet, förlossning och amning. Hiv kan också överföras om man delar injektionsspruta med någon som har hiv. Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna, när infektionen ofta är okänd för bäraren och virusnivåerna till en början är mycket höga. Risken är också högre i slutskedet av sjukdomsförloppet, när immunförsvaret sviktar.


Spela filmen

Så här testar du dig

Ett hivtest tas enkelt genom ett blodprov på exempelvis vårdcentralen. Svaret får man efter ungefär en vecka. Vissa mottagningar och ideella organisationer erbjuder snabbsvarstester som ger svar direkt. Hivtest är alltid gratis och man får vara anonym om man vill. Man behöver inte förklara närmare varför man vill testa sig.

Läs mer om testning här

Behandlingen av hiv är effektiv

Idag är målet att starta behandlingen av hivinfektionen tidigt. Om man får behandling i tid kan sjukdomsutvecklingen stoppas innan hivviruset hunnit skada immunförsvaret allvarligt. I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och gör att smittsamheten blir mycket låg. Om man är under behandling kan hivinfektionen jämföras med andra kroniska men behandlingsbara sjukdomar, även om det i nuläget inte finns något botemedel mot hiv.

Om man följer sin behandling och inte har några andra sexuellt överförda infektioner är risken mycket låg för att hivinfektionen ska överföras vid oskyddade sexuella kontakter. Om kondom används under hela samlaget är risken minimal. Gravida kvinnor erbjuds alltid test för hiv och de som upptäcks ha en hivinfektion får behandling. När mamman får behandling under graviditeten och förlossningen och sedan avstår från att amma sitt barn, är risken att överföra infektionen till barnet låg.


Spela filmen

Viktigt att skydda dig själv och andra

När hiv överförs sexuellt är det oftast av personer som nyligen fått viruset och inte vet om att de har hiv. Därför är det viktigt att alltid använda kondom när man är tillsammans med en ny eller tillfällig partner. Av samma skäl är det också viktigt att hivtesta sig om man har haft oskyddat sex.