Om hiv

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan hiv upptäcktes i Sverige 1982. Här kan du läsa mer om dagens medicinska behandling av hiv och hur medicinerna påverkar livet för personer med hiv och förebygger överföring av hiv.

Hiv står för humant immunbristvirus. Det är ett virus som förstör immunsystemet så att kroppen inte längre kan skydda sig mot vissa sjukdomar.

Om en person med hiv inte får behandling utvecklas på sikt en mängd följdsjukdomar och det livshotande sjukdomstillståndet aids, acquired Immunodeficiency Syndrome, det vill säga förvärvat immunbristsyndrom.

Med välfungerande hivbehandling går det däremot att leva lika länge som en person utan hiv. Därför är det viktigt att känna till sin hivstatus.

Så här överförs hiv

Hiv är ett virus som kan infektera vem som helst. Obehandlad hiv kan överföras via sexuella kontakter, såsom vid oskyddade vaginala, anala och orala samlag, vid graviditet, förlossning och amning samt om hivinfekterat blod överförs exempelvis via blodtransfusion eller delning av injektionsverktyg med någon som har hiv. Ofta sker överföringen av hiv när en person som har hiv inte vet om sin hivstatus.

Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna när virusnivåerna är särskilt höga. Risken för överföring av hiv är också högre när immunsystemet sviktar, under sjukdomstillståndet aids med dess olika följdsjukdomar. Aids går i de allra flesta fall att häva genom hivmediciner, även om hivinfektionen alltid finns kvar.

Hiv kan inte botas utan är en kronisk sjukdom att leva med. Dagens hivmediciner är så effektiva att de sänker viruset till omätbara nivåer. Det innebär att personer som har välbehandlad hiv, det vill säga där virusnivån är minimal, inte behöver berätta om sin hivinfektion innan sex och heller inte behöver använda kondom. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar förhållningsreglerna.

Uppdaterad: 2019-11-19


Spela filmen

Så här testar du dig

Ett hivtest tas enkelt genom ett blodprov på exempelvis vårdcentralen. Svaret får man efter ungefär en vecka. Vissa mottagningar och ideella organisationer erbjuder snabbsvarstester som ger svar direkt. Hivtest är alltid gratis och man får vara anonym om man vill. Man behöver inte förklara närmare varför man vill testa sig.

Läs mer om testning här

Behandlingen av hiv är effektiv

Idag påbörjas behandlingen av hivinfektionen direkt efter det att diagnosen har ställts. Vid tidig behandling kan sjukdomsutvecklingen stoppas innan hivviruset hunnit skada immunsystemet. Dagens hivmediciner sänker virusnivån så att hiv inte överförs från en person till en annan.

Om den medicinska behandlingen följs är risken för att hivinfektionen ska överföras vid oskyddade sexuella kontakter obefintlig.

Gravida personer erbjuds alltid hivtest. Risken för smittöverföring från gravid individ till barn i samband med graviditet och förlossning är idag mycket låg om den gravida personens behandling sätts in i god tid före förlossningen och behandlingsmålet om omätbara virusnivåer uppnås. Detta förutsätter att vården tidigt fått vetskap om kvinnans hivinfektion.

Om en person med hiv är under behandling kan hivinfektionen jämföras med andra behandlingsbara kroniska sjukdomar, även om det i nuläget inte finns något botemedel mot hiv. Hiv är alltså en medicinskt kronisk sjukdom, men i psykosocialt avseende påverkar stigma och fördomar livet med hiv.

Uppdaterad: 2019-11-19


Spela filmen

Viktigt att skydda dig själv och andra

När hiv överförs sexuellt är det oftast av personer som nyligen har fått viruset men som inte vet om att de har hiv. Därför är det viktigt att använda kondom när man är tillsammans med en ny eller tillfällig partner. Av samma skäl är det också viktigt att hivtesta sig om man har haft sex utan kondom.