Leva med hiv

Att leva med hiv idag innebär något helt annat än igår. I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och gör att smittsamheten blir mycket låg. Därför kan personer med hivbehandling leva ett långt liv, utan att överföra infektionen till någon annan. Men kunskapen om hiv är låg. Många har en felaktig eller föråldrad kunskap om hur det är att leva med hiv och vad dagens hivmedicinering innebär, vilket bidrar till diskriminering av personer som lever med hiv. Det vill Folkhälsomyndigheten ändra på. Genom uppdaterad kunskap kan vi tillsammans motverka att personer med hiv diskrimineras.

Ta del av tre personliga berättelser om hur det är att leva med hiv i Sverige idag, utifrån olika perspektiv:

Ophelia kommer från Zambia och fick hiv i sitt hemland. Idag har hon fött två barn utan hiv, mår bra och planerar för en bra ålderdom.

Joakim fick hiv för tio år sedan när han var 24 år, och valde ganska omgående att vara öppen med sin hivinfektion, idag tänker han knappt alls på sin hiv.

Åsa trodde hon hade tio år kvar att leva när hon fick sin diagnos för 30 år sedan, men med effektiva mediciner blev mycket mer möjligt än hon hade trott.

Ophelias berättelse

Ophelia kommer från Zambia och fick hiv där. När hon som 24-åring fick diagnosen i Sverige trodde hon att hon snart skulle dö och började planera för en stilfull begravning. Idag är hon 50 år, har fött två barn utan hiv, mår bra och planerar istället för en bra ålderdom.

Joakims berättelse

Joakim fick hiv när han var 24 år. Han trodde att han skulle bryta ihop, men så blev det inte. Familj och vänner stöttade honom. Joakim valde att vara öppen med sin hiv, och i relationer har det inte varit några större problem. Idag tänker han knappt alls på sin hiv.

Åsas berättelse

Åsa fick hiv under värsta aidspaniken 1986. Att som ung förlora framtidshoppet var svårt. Hon trodde hon hade tio år kvar att leva och sörjde att hon aldrig skulle få barn. Men med effektiva mediciner blev mycket mer möjligt än hon hade trott. Hon lever ett gott liv idag, är förälder och hiv tar inte så stor plats i hennes vardag.

#HIVIDAG