IDEELLA ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED HIV

I Sverige finns flera organisationer och föreningar som företräder eller vänder sig till enskilda och grupper av personer som lever med hiv. Här finner du en kort beskrivning och kontaktuppgifter.

Riksförbundet Noaks Ark

Riksförbundet Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Riksförbundets primära uppgifter ligger på det nationella planet och utgörs av telefonrådgivning, bevakning av forskning, rikstäckande kommunikations- och utbildningsinsatser, mediekommunikation och påverkansarbete.

Hiv-Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige är en ideell allmännyttig förening som är politiskt och religiöst obunden, som sedan 1990, arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv.

Posithiva Gruppen

Posithiva Gruppen (PG) är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden kamrat- och stödförening som erbjuder stöd, utbildning och mötesplatser för personer som lever med hiv. PG arbetar även för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten.

Kvinnocirkeln Sverige

Kvinnocirkeln Sverige (KCS) är en rikstäckande förening för kvinnor som lever med hiv. Syftet är att ge hivpositiva kvinnor i hela landet kamratstöd (peer-stöd) och genom utåtriktad information öka förståelsen för hivpositiva kvinnors situation i Sverige och internationellt. KCS har sedan 1995 erbjudit stöd till kvinnor som lever med hiv genom medlemsträffar, samtal och andra aktiviteter. Alla i Kvinnocirkelns styrelse lever själva med hiv vilket innebär att KCS styrs av kvinnor som lever med hiv för kvinnor som lever med hiv.

Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen

Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen är en rikstäckande organisation med syfte att samla personer med utländsk bakgrund med erfarenhet av bland annat hiv. Organisationen erbjuder kontakt, information, utbildning, kamratligt umgänge och stödverksamhet.

RFSL

RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, vars vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqi- ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. RFSL Ungdom arbetar med upplysning för unga om relationer, ömsesidighet och säkrare sex på ett inkluderande och normkritiskt sätt.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden organisation som arbetar med att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitets- och relationsfrågor. Att arbeta preventivt och minska stigmatiseringen kring hiv och andra sexuellt överförda infektioner är ett av organisationens nyckelområden. RFSU driver också en klinik i Stockholm som erbjuder test för könssjukdomar och stöd vid sexuellt relaterade frågeställningar.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Patientorganisationen Förbundet Blödarsjuka i Sverige arbetar med att tillvarata intressen i samhället för dem med blödarsjuka och deras anhöriga. Varje år arrangerar förbundet aktiviteter för de medlemmar och deras partners som lever med hiv och/eller hepatit C.

Läkare i Världen

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Organisationens utgångspunkt är att hälsa är en mänsklig rättighet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett av Läkare i Världens stora fokusområden och hiv- och STI-prevention är en viktig del av det. Organisationen har ett flertal medicinska mottagningar i Sverige där målgrupperna erbjuds snabbtest för hiv, information om sexuell hälsa och hänvisning för utökad testning.

Föreningen Gaycamp

Föreningen GayCamp är en ideell frivillig organisation som sedan 1983 arbetat med att arrangera sommarläger för gruppen män som har sex med män. Varje höst arrangeras även en återträff för alla deltagare samt grillkväll under Stockholm Pride. Föreningen syfte och mål är även att arbeta för män med olika hiv-status, hiv-positiva, hiv-negativa och män som inte vet om sin status, ska kunna leva tillsammans.

#HIVIDAG