DÄRFÖR PRATAR VI OM HIV

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för över 30 år sedan. Att leva med hiv innebär något helt annat idag än det gjorde då. I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och gör att smittsamheten blir mycket låg. Det är det många som inte vet. En felaktig eller föråldrad bild bidrar till diskriminering och stigmatisering av personer med hiv. För att ändra på det genomför Folkhälsomyndigheten en nationell informationsinsats om hiv.

Hälso- och sjukvården har fått mer kunskap

Folkhälsomyndigheten har genomfört en insats om vad hiv är idag som riktar sig till hälso- och sjukvården, och dessutom har många landsting erbjudit sin personal utbildningar om hiv. Med en ökad kunskap om effekterna av dagens hivbehandling och om situationen för den som lever med hiv, kan vi tillsammans minska stigmatiseringen och diskriminering av personer som lever med hiv. Läs mer på webbplatsen riktad mot vården.