Aktuell kunskap och bemötande

Med en ökad kunskap om effekterna av hivmediciner och att personer med välbehandlad hiv inte måste berätta om sin hivinfektion innan samlag, kan vi tillsammans minska stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv.

Folkhälsomyndigheten har under många år genomfört kunskapshöjande insatser om aktuell kunskap om hiv som riktar sig till hälso- och sjukvården.  Läs mer på webbplatsen riktad mot vården.

Uppdaterad: 2019-11-19