Hiv-i sot nuk është sikur dje

Mirësevini në hividag.se

Të jetosh me hiv në Suedi sot do të thotë krejt diçka tjetër në krahasim me të djeshmen. Në Sudi terapia ndaj hiv-it është aq efektive sa që e zvogëlon nivelin e vurisëve pothuaj deri në zero dhe kjo bënë që ngjitshmëria të jetë shumë e vogël. Hiv-i sot nuk është ndonjë sëmundje vdekjeprurëse por një sëmundje kronike që është trajtueshme. Nëse fillohet me terapi me kohë njeriu mund të jetojë pothuaj aq gjatë sikurse të mos e kishte hiv-in.

Po rritet numri i personave që jetojnë me hiv më Suedi. padituria sesi jetohet me hiv mund të çoj në diskriminim. Andaj dituria rreth hiv-it duhet të shtohet. Këtu mund të mësosh më shumë se çfarë do të thotë të jetohet me hiv sot. Ne besojmë se kjo do të jap njohuri ty se çfarë do të thotë të jetohet me hiv sot në Suedi.

Autoriteti për shëndet të popullit e ka për mision që të zvogëloj stigmën dhe diskriminimin e personave që jetojnë me hiv.


Shiko filmin

Hiv - i

Infeksioni i hiv ose Hiv-i siq quhte ndryshe kjo sëmundje shkaktohet nga një virus dhe hiv-i është shkurtesa; virusi i mungesës së imunitetit te njeriu. Hiv-i bartet nga seksi i pambrojtur vaginal dhe anal. Virusi mund të bartet edhe gjatë seksit oral nëse e merr spermën në gojë dhe mukoza e gojës është e lënduar. Ti mund të infektohesh me hiv, nëse përdor drogë dhe i ndanë shiringat dhe gjilpërat me dikë që e ka këtë virus.

Simptomet e hiv-it

Nuk është e nevojshme që në fillim të ndjesh ndonjë simptomë nëse ke marr hiv-in. Dikush ka dhimbje fyti, temperaturë apo gjëndra limfatike të ënjtura e nganjëherë puçrra në trup. Simptomet shfaqen afërisht nga një deri në katër javë pas momentit të infektimit. Ky quhet infeksion primar. Simptomet u ngjasojnë atyre të gripit dhe zhduken pas ndonjë jave. Ndërkohë që infeksioni vazhdon në heshtje të dobësoj sistemin e imunitetit. Ngjitshmëria është ekstra më e amdhe gjatë muajve të parë nga momenti i infektimit. Sasia e virusëve është shumë e amdhe në fillim, para se sistemi imun të arrij të reagoj, pavarësisht a të shfaqen simptomet apo jo.

Mjekimi

Nuk ka ndonjë vaksinë mbrojtëse ose ilaç shërues kundër hivi-t. Por tani ka ilaçe efektive të cilat e frenojnë përparimin e sëmundjes dhe bëjnë që sistemi i yt imun të mos shkatërrohet, nëse fillohet në kohë me ilaçe. Dhe me këtë pengohet që sëmundja e rëndë mungesës së imunitetit (aids, nga anglishtja Acquired Immune Deficiency Syndrome) të zhvillohet. Poashtu një terapi funksionale me ilaçe mund të bëjë që ngjitshmëria të jetë e ulët, pasi që sasi e virusëve në gjak dhe lëngje tjera të trupit zvogëlohet dukshëm. Kjo vlen nëse nuk ke ndonjë sëmundje tjetër veneriane. Andaj duhet përdorur kondom gjithmonë në rast seksi për të minimizuar rrezikun e infektimit dhe për t’i mbrojtur të tjerët nga sëmundjet gjenitale. Meqenëse terapia nuk është shëruese duhet që kjo të vazhdoj tërë jetën.

Të gjitha femrave shtatëzëne u ofrohet testim hiv-i në mënyrë që të fillohet me tarpi hiv-i gjatë shatëzënisë dhe mund të merren masa kujdesi në mënyrë që gjatë lindjes të zvogëlohe rreziku nëse nëna e ka hiv-in. Andaj sot është shumë e pazakonshme që në Suedi një nënë me hiv t’ia ngjet virusin fëmijës gjatë shtatëzënisë apo lindjes.

Testohu për hiv-in

Të testohesh është e vetmja mënyrë të dish nëse ti e ke SIDEN apo jo. Sa më herët të zbulohet një infeksion, aq më herët mund të filloj trajtimi dhe dëmi ndaj imunitetit zvogëlohet. Një proces i azilit në vazhdim, nuk ndikohet nëse ti merr diagnozën se e ke SIDEN kur testohesh. Gjej njësinë pranuese më të afërt në 1177.se.