Hiv idag

Välkommen till hividag.se

Idag är hiv-medicinerna så effektiva att personer med hiv kan leva ett långt liv och utan risk att överföra infektionen till någon annan. När en person har en välbehandlad hivinfektion överförs inte hiv vid sexuell kontakt.

Därför är det viktigt att testa sig, känna till sin hiv-status och få vård och behandling.

Kunskapen om hiv i samhället är fortfarande låg och det finns fördomar och negativa attityder till personer med hiv. Detta påverkar livskvaliteten för personer som lever med hiv. Det har också negativ inverkan på det förebyggande arbetet mot hiv.

Folkhälsomyndigheten vill genom denna kunskapsportal dela aktuell information och kunskap baserad på forskning om hiv.

Uppdaterad: 2019-11-19


Spela filmen

#HIVIDAG